Garancija za BALENO DUŠEKE

Za dušeke BALENO dajemo posebnu, dodatnu garanciju na jezgro dušeka, pored zakonske garancije od 2 godine. Dodatni rok važenja garancije se razlikuje u zavisnosti od modela dušeka:

*Dušek TREND dodatnih 3 godine garancije na jezgro dušeka

*Dušek ORTOCONFORT dodatnih 7  godina garancije na jezgro dušeka

*Dušek MEMORY dodatnih 7 godina garancije na jezgro dušeka

*Dušek ECO LATTEX dodatnih 10 godina garancije na jezgro dušeka

*Dušek LUX POCKET dodatnih 5 godina garancije na jezgro dušeka

Garantujemo da će proizvod dobro služiti svojoj nameni ukoliko ga budete koristili u skladu sa datim uputstvima za korišćenje.

Garantujemo da ćemo u garantnom roku roku otkloniti eventualne greške ili nedostatke na proizvodu.U slučaju vraćanja, kupac je dužan da proizvod upakuje i zaštiti, kako bi ga adekvatno  pripremio za transport.

Rok za otklanjanje grešaka u garantnom  roku je 30 dana od dana prijema reklamacije.

Reklamacija mora biti predata u pisanoj formi.

Garancija važi od dana kupovine proizvoda.

Garancija ne važi:

-Ukoliko se ustanovi da je kupac proizvodom rukovao nepravilno ili ga koristio na neodgovarajući način.

-Ukoliko kupac prilikom reklamacije ne priloži kopije računa kojima se nedvosmisleno dokazuje datum kupovine.

-Uz normalnu upotrebu dušeka, materijali korišćeni za jezgro  dušeka ostaće nepromenjeni. Tvrdoća dušeka uz normalnu upotrebu može se smanjiti do 15 % što se ne smatra fabričkom greškom. Ovakvo smanjenje smatra se za normalnu pojavu kao posledicu  upotrebe dušeka, pa za tu vrstu smanjenja tvrdoće se ne priznaje reklamacija.