Garancija za BALENO DUŠEKE

Za dušeke BALENO dajemo posebnu, dodatnu garanciju na jezgro dušeka, pored zakonske garancije od 2 godine. Dodatni rok važenja garancije se razlikuje u zavisnosti od modela dušeka:

*Dušek TREND dodatnih 3 godine garancije na jezgro dušeka

*Dušek ORTOCONFORT dodatnih 7  godina garancije na jezgro dušeka

*Dušek MEMORY dodatnih 7 godina garancije na jezgro dušeka

*Dušek ECO LATTEX dodatnih 10 godina garancije na jezgro dušeka

*Dušek LUX POCKET dodatnih 5 godina garancije na jezgro dušeka

Garantujemo da će proizvod dobro služiti svojoj nameni ukoliko ga budete koristili u skladu sa datim uputstvima za korišćenje.

Garantujemo da ćemo u garantnom roku roku otkloniti eventualne greške ili nedostatke na proizvodu.U slučaju vraćanja, kupac je dužan da proizvod upakuje i zaštiti, kako bi ga adekvatno  pripremio za transport.

Rok za otklanjanje grešaka u garantnom  roku je 30 dana od dana prijema reklamacije.

Reklamacija mora biti predata u pisanoj formi.

Garancija važi od dana kupovine proizvoda.

Garancija ne važi:

-Ukoliko se ustanovi da je kupac proizvodom rukovao nepravilno ili ga koristio na neodgovarajući način.

-Ukoliko kupac prilikom reklamacije ne priloži kopije računa kojima se nedvosmisleno dokazuje datum kupovine.

-Uz normalnu upotrebu dušeka, materijali korišćeni za jezgro  dušeka ostaće nepromenjeni. Tvrdoća dušeka uz normalnu upotrebu može se smanjiti do 15 % što se ne smatra fabričkom greškom. Ovakvo smanjenje smatra se za normalnu pojavu kao posledicu  upotrebe dušeka, pa za tu vrstu smanjenja tvrdoće se ne priznaje reklamacija.

string(0) ""
string(0) ""